ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อมูลพื้นฐาน
 - กรอบอัตรากำลัง
 - ภาระค่าใช้จ่าย
 - ภาระค่าใช้จ่าย.
 - บัญชีการจัดคน
 - โครงสร้าง
 - ข้อ 12
 - ประกาศ
 - สารบัญ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology