นายคะเชนทร์ ใยสุ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
ติดต่อ 086-4617292
 
นายทวีศักดิ์ ขันธวิธิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
ติดต่อ 081-7606703
 
นายสราวุทร สายบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ 098-2695667
 
นายเอกพงศ์ เนขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 089-8445944
 
นายประเสริฐ ภิรมยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ 094-46964444
 
นางปิยนาถ วรรณวิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ติดต่อ 086-9990136
 
-ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology